TSMMETALS.COM จำหน่าย ขาย เหล็กเส้น ท่อเหล็ก เหล็กกล่อง ท่อดำ เหล็กไวด์แฟรงค์ เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี ตัวc เหล็กรูปพรรณ เหล็กก่อสร้าง Copyright 2011 © All rights reserved.By T.S.M. METAL COMPANY LIMITED 79/68 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ...

เหล็ก เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ จำหน่ายเหล็ก

จำหน่ายเหล็กกล่อง เหล็กแผ่น เหล็กตัวซี เหล็กเส้น เหล็กฉาก ราคาถูก

สินค้าของเรา

เหล็กเส้นกลม

หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า RB ยังมีชื่อเรียกอีกหลากหลาย เช่น เหล็กเส้น เหล็กกลม เหล็กกลมตัน โดยเหล็กเส้นกลม จัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีปีก ไม่มีรอยปริแตก ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รับรองตามมาตรฐานมอก. 20-2543 โดยเกรดของเหล็กเส้นกลมจะใช้เป็น SR24 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 6 – 25 มม. มีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

บริษัท ที.เอส.เอ็ม.โลหะภัณฑ์ จำกัด

Location

ดูแผนที่บริษัท

Click >>

Catalog

แคตตาล๊อคสินค้า

Click >>

"คุณภาพสินค้าเป็นหนึ่ง ส่งมอบตรงเวลา ราคาย่อมเยาว์"